Investeringsfonds pop belangrijke doorbraak voor de popsector

Sena en de Minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven nemen samen met het Fonds Podiumkunsten (FPK) en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) het initiatief voor een investeringsfonds voor popmuziek. Door samenwerking tussen deze partijen beschikt het fonds over € 900.000,– per jaar in de periode 2019-2021. Het fonds wordt via twee regelingen bij het SCI en het FPK uitgevoerd. In januari 2019, tijdens Eurosonic Noorderslag, worden de twee regelingen gepresenteerd aan de muziekwereld en staan dan meteen open voor aanvragen.

Waarom een investeringsfonds voor popmuziek?

Het fonds wil ruimte maken om te investeren in de carrièreontwikkeling van artiesten die al enige tijd werkzaam zijn in de popmuziek . Nederland heeft een relatief kleine thuismarkt voor popmuziek. Het is daarom niet alleen lastig voor sommige artiesten een redelijk inkomen te verdienen, maar er is ook weinig ruimte om te investeren in bijvoorbeeld het opnemen van nieuw materiaal of het ontwikkelen van een goede live-act. Het fonds kan de investeringsruimte vergroten en zo een extra impuls geven aan de carrièreontwikkeling van een artiest. Doel is een structurele verbetering van het verdienmodel van de betreffende artiest. Hiermee haakt het fonds ook aan de Fair Practice Code, van groot belang voor de aangesloten partijen.

Anita Verheggen, beleidsmedewerkster bij de Kunstenbond/Ntb en lid van de Raad van Aangesloten van Sena, heeft samen met haar collega’s uit de raad de afgelopen jaren stevig gelobbyd voor een dergelijk fonds. “Voor de popsector is het investeringsfonds een doorbraak. Het gaat hier niet alleen om een extra budget voor popmuziek maar ook om een nieuwe manier van financiering die beter aansluit bij de huidige poppraktijk. Heel belangrijk is dat de betrokken partijen zich hebben gecommitteerd aan Fair Practice afspraken voor popmuziek. En dan niet alleen in beleidsnotities en mooie woorden maar ook daadwerkelijk toegepast in de praktijk. De zakelijke deals over projecten waarvoor straks subsidieaanvragen bij het fonds worden ingediend zullen langs de meetlat van collectieve afspraken tussen o.a. de Ntb/Kunstenbond en de NVPI en NUMV (brancheverenigingen platenmaatschappijen en muziekuitgevers) worden gelegd. Afspraken waarbij musici eerlijk worden beloond voor hun prestaties zijn belangrijke criteria op basis waarvan de aanvragen straks worden beoordeeld. De komende maanden zullen wij de regeling samen met het Fonds Podiumkunsten verder uitwerken”. De volledige regeling, toelichting en de richtlijnen zijn in januari 2019 beschikbaar en vanaf één loket aan te vragen.