Sena besluit tot extra tranche Muziekproductiefonds

De cultuursector is pijnlijk hard getroffen door het coronavirus. Vooral de live branche. Veel muzikanten zitten ongewild thuis op dit moment, terwijl ze het liefst op het podium hadden gestaan.

Wij vinden dat we als Sena en als sectie uitvoerende kunstenaars van de Raad van Aangeslotenen van Sena met concrete plannen moeten komen. En soms, met een beetje mazzel, kunnen uit nare situaties mooie dingen ontstaan. Mooie muziek bijvoorbeeld.

Muziekproductiefonds
Bij het Sena Performers Muziekproductiefonds kunnen muzikanten sinds jaar en dag subsidie aanvragen om opnamen, een album of EP te bekostigen. Van het aangevraagde bedrag (maximaal 5.000 euro) is 2/3e een gift en 1/3e een renteloze lening. Normaal gesproken zijn er drie tranches per jaar.
De huidige situatie is verre van normaal en daarom voegen we een speciale tranche toe. Daar hebben we 100.000 euro voor beschikbaar kunnen stellen. Tot onze vreugde zal, wegens de speciale omstandigheden, ook de sectie producenten daar een bijdrage van 100.000 euro aan toevoegen. In de extra tranche is daarom 200.000 euro beschikbaar.

Ook passen we de procedure op enkele punten aan, zodat je snel aan de slag kunt. Tot en met 12 april aanstaande kun je een aanvraag doen en uiterlijk 23 april krijg je van ons bericht of de aanvraag wordt gehonoreerd.
De voorwaarden voor deze tranche kun je hier vinden.
Noem het een druppel op een gloeiende plaat, maar niets doen levert nooit iets op.

Coulanceregeling evenementen
Naast de extra tranche voor het productiefonds hebben wij besloten tot een coulanceregeling voor festivals en liveprojecten die wij vanuit het Sena Performers fonds steunen. Op voorwaarde dat allereerst de musici betaald worden kunnen aanvragers die eerder een toezegging ontvingen het voorschot (70% van het toegekende bedrag) aanwenden voor de onvermijdelijke kosten van schrappen van het evenement.
Klik hier voor meer informatie over de coulanceregeling.
Meld jouw schade
Tot slot zijn wij in gesprek met collega-organisaties om – in samenspraak met onder meer de bonden en beroepsorganisaties en in gesprek met het Ministerie – op korte termijn bij te dragen aan een noodfonds.

Om de schade voor de sector goed in beeld te brengen heeft Kunstenbond het initiatief genomen een online meldpunt in stellen. Ook jou roepen we op om hier je verwachte schade te melden.
Wij houden jullie de komende periode uiteraard op de hoogte!

Namens de Sena sectie uitvoerende kunstenaars,
Erwin Angad-Gaur
Voorzitter Sectie Uitvoerende Kunstenaars