Extra tranche Sena Performers Muziekproductiefonds ‘pijnlijk succesvol’

Sena Performers Muziekproductiefonds keert ruim 8 ton uit via ‘corona-tranche’

 

In de extra tranche van het Sena Performers Muziekproductiefonds in april/mei is 831.234 euro toegewezen aan productiebijdragen (een derde van de toegewezen bedragen is een renteloze lening). De aanvragers krijgen deze week bericht.

De extra aanvraagronde bleek een overweldigend, maar ook pijnlijk succes. Bij een beschikbaar bedrag van 300.000 euro kwamen in enkele weken tijd voor ruim 500 projecten aanvragen binnen voor een bedrag van 2,3 miljoen euro. Een bevestiging van de grote nood in de sector.

De sectie uitvoerende kunstenaars heeft daarom besloten, additioneel aan de eerder tezamen met de sectie producenten extra beschikbaar gestelde middelen, 400.000 euro extra toe te kennen aan het Muziekproductiefonds voor dit jaar.

 

Erwin Angad-Gaur (voorzitter Sena Performers): “De ruimte daarvoor bestond mede door het afgelasten van veel door ons gesubsidieerde festivals en projecten. Hoewel wij voor festivals een coulanceregeling hebben ingesteld, op voorwaarde dat de musici als eerste betaald worden, vallen gelden vrij die juist nu het verschil kunnen maken. We hebben daarom besloten dit jaar aanvullend te investeren in het Muziekproductiefonds. Musici zitten werkeloos thuis. Op deze manier kunnen wij hen helpen een negatieve situatie om te zetten in creatie, in iets moois. En kunnen wij helpen de heropstart na de crisis beter mogelijk te maken. Wij zijn daarom na de overweldigende hoeveelheid aanvragen aan het kijken of wij ook voor de komende aanvraagronden van dit jaar extra ruimte voor toewijzingen kunnen vinden – versoepeling van enkele voorwaarden en aanvullende middelen van derde partijen.”

 

Daarnaast stelden de performers- en producentensecties  tezamen 1 miljoen euro beschikbaar voor het Noodfonds Muziek.

Angad-Gaur: “We voeren gesprek met diverse partijen om aanvullende middelen te vinden. Dat gaat nooit snel genoeg en levert ook nooit genoeg op om de nood volledig te dempen. Het zijn druppels op een gloeiende plaat. Maar elke euro waarmee we mensen kunnen helpen is er één. Uitgangspunt is ook hier mensen te helpen te blijven investeren in een doorstart en in creatie. We zullen keuzes moeten maken om daarin zo efficiënt en zo eerlijk mogelijk hulp te bieden aan de groepen die het het hardste nodig hebben of die het minst op andere manieren al geholpen kunnen worden. We zijn druk bezig, onder meer in samenspraak met de sectie producenten en met Buma/Stemra, de regels uit te werken. Dat kan niet te lang duren, maar vraagt ook overleg en een goede inschatting hoeveel beroep er op regelingen gedaan zal gaan worden. We hopen zo snel mogelijk, maximaal binnen een paar weken, meer te kunnen zeggen. De urgentie is enorm en we voelen daar een belangrijke verantwoordelijkheid in.”

“Eerste stap zijn nu de toekenningen en helaas ook de afwijzingen van de aanvraagronde van 12 april. Met grote dank aan de beoordelingscommissie en aan het Sena-bureau. Zij hebben, ook onder moeilijke omstandigheden, bergen werk verzet in een hele korte periode. En uiteraard met dank aan de aanvragers zelf. Wij hopen dat er ondanks de pijnlijke en nare situatie veel moois zal ontstaan.”