De 1000e uitbetaling van het Nationaal Podiumplan is een feit!

Deze week is de 1000e uitbetaling voltooid door het Nationaal Podiumplan.

Het Nationaal Podiumplan wil een fundamentele bijdrage leveren aan de Nederlandse muziekcultuur.
Dit door de ‘humuslaag’ van kleine essentiële podia met een pop-, jazz- en wereldmuziekprogrammering te verstevigen en te verduurzamen voor zowel het publiek als voor de musici.
Hierbij wil het NPP stimuleren dat professionele musici een eerlijke betaling kunnen ontvangen voor hun prestaties (volgens Fair Pay maatstaven).