Upstream: Music gaat door in 2022!

De subsidieregeling Upstream: Music gaat door in 2022. De regeling ondersteunt sinds 2019 artiesten in de popmuziek met als voornaamste doel het verdienvermogen te vergroten. De regeling wordt uitgevoerd door het Fonds Podiumkunsten. Het Fonds doet dit in samenwerking met een private partij, naburige rechtenorganisatie Sena, die voor de helft medefinancier is. De andere helft van de financiering komt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beide partijen hebben na een evaluatie van de regeling besloten financiering vrij te maken voor 2022.
Bovendien ontvangen vijf nieuwe projecten een honorering: Bertolf, Gggolddd , Moss, SEVDALIZA en Tim Knol. Kijk voor het evaluatierapport en een impressie van de gehonoreerde projecten op de website van Fonds Podiumkunsten.