Verklaring de-minimissteun

Staatssteun Als overheden financiële steun aan ondernemingen verlenen, kan er concurrentievervalsing optreden of beïnvloeding van de handel tussen … Lees meer