Verklaring de-minimissteun

Staatssteun Als overheden financiële steun aan ondernemingen verlenen, kan er concurrentievervalsing optreden of beïnvloeding van de handel tussen lidstaten. De Europese Commissie wil dit voorkomen en staat hierdoor staatssteun niet toe. Maar er is een uitzondering hierop. Voert een onderneming activiteiten uit om bepaalde doelstellingen na te streven, dan mag een overheid deze activiteiten subsidiëren. Vaak beschrijft de Europese Commissie deze toegestane staatssteun in een steunkader of richtsnoeren. Iedere subsidieregeling die is aangemeld bij de Europese Commissie wordt hieraan getoetst. Via een vrijstellingsverordening is het mogelijk dat een subsidieregeling is vrijgesteld van deze aanmelding. Indien er géén steunkader of subsidieregeling van toepassing is, kan een overheid soms toch steun bieden aan ondernemingen. Dit gebeurt alleen onder strikte voorwaarden en tot een bepaald maximum. Deze steun heet De-minimissteun.

 

Vul de verklaring zo snel mogelijk in. De verklaring krijg je op vrijdag 28 januari in je mailbox.