Norma Boosterfonds

Met het Boosterfonds wil NORMA op een laagdrempelige manier uitvoerende podiumkunstenaars een extra financiële booster geven voor toekomstige optredens. Met een bijdrage uit het Boosterfonds kunnen gerelateerde kosten als (extra) repetities, reiskosten, zelfstudie of promotie van shows worden betaald.  

De bijdrage vanuit het Boosterfonds bestaat uit € 270 per betaald optreden of per betaalde dag, met een maximum van € 1.350 per persoon. Je kan dus voor maximaal 5 optredens of dagen een bijdrage aanvragen. Voorwaarde is wel dat de betaalde optredens tussen 31 mei en 31 december 2022 plaatsvinden.  

Treed je samen met meerdere uitvoerende podiumkunstenaars op, dan kan ieder lid een eigen aanvraag indienen bij het Boosterfonds.  

Het Boosterfonds kent geen eindrapportage. Als je aanvraag is toegekend, dan hoef je geen verantwoording af te leggen over de besteding van het ontvangen bedrag. 

In totaal is vanuit het Ministerie van OCW een bedrag van 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Boosterfonds. Daarvan is minimaal ⅔ bestemd voor niet-musici. Mochten er te weinig aanvragen binnenkomen, dan kan deze verdeling worden losgelaten ten voordele van musici. Komen er meer aanvragen binnen die voldoen aan de voorwaarden dan dat er budget voor is, dan zal zullen de bijdragen door middel van loting worden toegekend.  

Wie komt er voor het Boosterfonds in aanmerking  

Iedere uitvoerende podiumkunstenaar die op 31 december 2021 was aangesloten bij NORMA ofaantoonbaar via een andere weg tussen 2019 en 2021 tenminste € 100 aan naburige rechteninkomsten heeft ontvangen.  

Aanvraag indienen

Je kunt nu je aanvraag indienen door op  Aanvraagformulier NORMA Boosterfonds te klikken. Het NORMA Boosterfonds is geopend voor aanvragen van 10 tot en met 31 mei 2022. 

Welke informatie is er nodig voor een aanvraag?

Het invullen van het aanvraagformulier duurt zo’n 10 minuten, als je de volgende zaken al hebt uitgezocht:

  • Recent uittreksel van de KvK of bewijs van een recent dienstverband als uitvoerend kunstenaar in Nederland  
  • Je NORMA-nummer met bijbehorend e-mailadres of een bewijs dat je meer dan € 100 aan naburige rechten hebt ontvangen tussen 2019 en 2021.  
  • Data van maximaal 5 betaalde optredens die plaatsvinden tussen 31 mei en 31 december 2022 
  • Bewijs van betaald optreden van de organisatie(s) die jou geboekt heeft 
  • De-minimisverklaring 

Je vindt het sjabloon voor Bewijs van Betaald optreden en De-minimisverklaring onderaan deze pagina.   

Beoordeling 

De aanvraag moet voldoen aan alle voorwaarden zoals genoemd in het reglement. Als het daaraan voldoet, kom je in aanmerking voor een bijdrage vanuit het Boosterfonds. Er zijn geen aanvullende beoordelingscriteria. 

Als er meer aanvragen binnenkomen die voldoen aan alle voorwaarden, dan dat er budget is, dan zal door middel van een loting de bijdragen worden toegekend. Het maakt voor de loting niet uit of iemand op 10 mei of op 31 mei de aanvraag heeft ingediend. Iedere aanvrager die voldoet aan de voorwaarden heeft een gelijke kans.