NORMA startersfonds

Ben of ken jij een startende uitvoerende kunstenaar?
Startende uitvoerende kunstenaars kunnen nu een werkbeurs aanvragen voor een eigen productie op een alternatieve locatie.

Net als alle andere uitvoerende kunstenaars hebben starters geleden onder de COVID-19 maatregelen. Nu dat de maatregelen zijn opgeheven, hebben ze moeite om mogelijkheden voor optredens binnen het reguliere circuit te vinden.

Daarom heeft het Ministerie van OCW € 750.000 beschikbaar gesteld aan NORMA om startende uitvoerende kunstenaars te ondersteunen. Wij doen dat met werkbeurzen van maximaal € 5.000 per productie.

Iemand is een startende uitvoerende kunstenaar als die:

  • of tussen 2018 en 2021 is afgestudeerd aan een in Nederland erkende mbo- of hbo-opleiding
  • of zich tussen 2018 en 2021 heeft ingeschreven als uitvoerend kunstenaar bij de Kamer van Koophandel

Het Startersfonds honoreert aanvragen van eigen producties die op een alternatieve locatie plaatsvinden en toegankelijk zijn voor het publiek.

Voor meer informatie en wat je als starter moet doen voor het indienen van een aanvraag, lees je op de website van NORMA.