Nationaal Podiumplan Klassiek

Het Nationaal Podiumplan wil een fundamentele bijdrage leveren aan de Nederlandse muziekcultuur. Dit door de ‘humuslaag’ van kleine essentiële podia met een Klassieke programmering te verstevigen en te verduurzamen voor zowel het publiek als voor de musici. Hierbij wil het NPP stimuleren dat professionele musici een eerlijke betaling kunnen ontvangen voor hun prestaties (volgens fair pay maatstaven).