Interview

Sena benadrukt al jaren wat de kracht van muziek is en wat het voor organisaties kan betekenen. De organisatie heeft er dit jaar voor gekozen om muziekgebruikers en rechthebbenden veel meer samen te brengen om die verbinding te zoeken, maar ook meer begrip voor elkaar te krijgen. Dat werpt zijn vruchten af.

Chantal Rooke en Dominique Franken hadden een interview met Entertainment Business over het creëren van meer draagvlak en begrip voor de rol die Sena heeft om de belangen artiesten, producenten en, organisatoren te vertegenwoordigen. Het heeft de hoogste prioriteit.

Lees het interview hier: