TittinitusFree

Stichting TinnitusFree start in februari met een onderzoek naar tinnitus onder makers van muziek. Doel van het onderzoek is om: (1) inzage te krijgen in de problematiek van tinnitus onder muziekmakers, (2) een indicatie te krijgen van het percentage muziekmakers dat tinnitus heeft en (3) meer te weten te komen over de impact van tinnitus bij muziekmakers, oftewel de wijze waarop dit hun beroepsuitoefening, hun hobby en hun totale leven, beïnvloedt. De vragenlijst is opgesteld in samenwerking met diverse internationale wetenschappers, muzikanten
en onderzoeksbureaus. Wil je meedoen aan dit onderzoek? Klik hier.
https://tinnitusfree.eu/nl/