Digital Panel WJC 2023: Joe Fritz

Het World Jazz Network (WJN) is een internationaal netwerk dat is opgezet door JazzNL om jazzmuzikanten, festivals, professionals en andere belanghebbenden binnen de jazzgemeenschap wereldwijd met elkaar te verbinden. Het fungeert als een platform voor samenwerking, uitwisseling van kennis, en het creëren van mogelijkheden voor de wereldwijde jazzscene. 

Tijdens de World Jazz Conference waren er verschillende gesprekken met professionals uit de jazzsector. Voor meer informatie: worldjazznetwork.com 

Door evenementen zoals het Sena Performers International Jazz Laureate Festival (SPIJLF) 

en het World Jazz Network creëert Dutch Performers House een platform voor Nederlandse jazzmusici om internationaal op te treden. Dit vergroot de zichtbaarheid van Nederlandse jazzartiesten en draagt bij aan de promotie van de Nederlandse jazzscene wereldwijd.