MISSIE EN HOOFDDOELSTELLING VAN DE DUTCH JAZZ COMPETITION

De muzikale carrière van jonge, meest talentvolle Nederlandse jazzmuzikanten, startende professionals, te stimuleren.
Een representatieve staalkaart van het nieuwe Nederlandse jazztalent aan een zo groot mogelijk publiek te presenteren.
Ondernemerschap bevorderen door de deelnemende groepen onder meer te betrekken in de promotie.
De Dutch Jazz Competition is daardoor een belangrijke stimulans voor (jonge) talentvolle Nederlandse jazzmuzikanten in het algemeen en de carrière van de deelnemende jazzmusici in het bijzonder.

ACHTERGROND

In 2000 is de Sena Dutch Jazz Competition voor het eerst van start gegaan. De Dutch Jazz Competition onderscheidt van andere jazzconcoursen op verschillende manieren:

de competitie wordt breed gedragen door zeer uiteenlopende (jazz)-muziekinstellingen. Bij de organisatie zijn mensen met diverse achtergronden betrokken: media, musici, organisaties die de belangen van musici behartigen, clubs, programmeurs etc.
de competitie heeft een landelijke uitstraling door de aandacht die zij genereert in de landelijke dagbladen en op de radio al dan niet via de media partners.
de opzet van de competitie is open, musici van alle stijlen en formaten jazzmuziek zich kunnen inschrijven. Groepen worden beoordeeld op de muziek die ze aanleveren of tijdens het concours spelen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een oeuvre prijs of een nominatiesysteem. De Sena Dutch Jazz Competition is een initiatief van: Werkgroep Jazz van de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (NTB), de NPS, het North Sea Jazz Festival, NVPI en Conamus (later: de Buma Cultuur). Sena is sinds 2014 de hoofdpartner van de DJC. De organisatie van de Dutch Jazz Competition wordt verzorgd door IMS (producent).