Zonder de inbreng van sessiemusici zou veel muziek waar we naar luisteren niet tot stand zijn gekomen of minder goed klinken. Maar wie zijn ze, welke inbreng hebben ze en kun je die als luisteraar herkennen? We weten daar zo weinig van omdat sessiemusici bijna altijd in de schaduw van een hoofdartiest opereren. In humble heroes zijn sessiemusici voor even hoofdartiest zijn. Zij vertellen over hun vak en spelen live een aantal muziekstukken naar eigen keuze. humble heroes is een initiatief van de stichting Dutch Performers House en wordt geproduceerd door Corine Haitjema. De interviews met de sessiemusici worden afgenomen door de musici Bart Wirtz en Rolf Delfos.