Het World Jazz Network (WJN) is een internationaal netwerk dat is opgezet door JazzNL om jazzmuzikanten, festivals, professionals en andere belanghebbenden binnen de jazzgemeenschap wereldwijd met elkaar te verbinden. Het fungeert als een platform voor samenwerking, uitwisseling van kennis, en het creëren van mogelijkheden voor de wereldwijde jazzscene.