Het Nationaal Jeugd Jazz Orkest (NJJO)

Locatie: Vlaardingen

Het Nationaal Jeugd Jazz Orkest (NJJO) is een big band van ongeveer 20 muzikale toptalenten en wordt ook wel het `Jong Oranje´ van de jazz genoemd. Het orkest wordt eens in de twee jaar samengesteld uit Nederlands toptalent, startende professionals van maximaal 25 jaar oud.

Zij doorlopen een tweejarig educatietraject met muzikale coaching, workshops, tournee en bijzondere nationale en internationale samenwerkingen en krijgen zo de kans om hun weg te vinden naar een verdere professionele toekomst. Het NJJO is voor toptalent de brug tussen opleiding en een voorspoedige toekomst.

Het NJJO is een initiatief van de stichting JA (Jazz in Actie) en wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van hoofdsponsor Sena, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Dioraphte, Stichting Zabawas en het Fonds Podium Kunsten. Stichting JA Het NJJO is een initiatief van Stichting JA. Deze stichting is opgericht door de Nederlandse Toonkunstenaarsbond (Ntb) om de spelers binnen het Nederlandse jazzveld (musici, instellingen, podia,conservatoria, festivals en andere jazzinitiatieven) te mobiliseren en te ondersteunen bij het uitvoeren van bijzondere activiteiten.

Het doel van deze activiteiten is de bevordering van de professionele en artistieke ontwikkeling van de Nederlandse jazz en het vergroten van de betrokkenheid van het publiek.

Missie NJJO

1. Talentontwikkeling Het orkest biedt jonge jazzmusici de gelegenheid om in korte tijd een schat aan praktische en inhoudelijke kennis op te doen en dat te koppelen aan bijzondere podiumervaring en samenwerkingsprojecten. De orkestleden werken op hoog niveau samen met ervaren sectiecoaches en een topdirigent.

2. Ontmoetingsplaats Het orkest is een ontmoetingsplaats voor jonge musici van waaruit nieuwe netwerken en samenwerkingsprojecten kunnen ontstaan. Belangrijk omdat een goed netwerk naast opleiding en ervaring voorwaarde is voor een succesvolle carrière.

3. Promotie van de Nederlandse Jazz De presentatie van de meest getalenteerde lichting van jonge jazzmusici in een bijzondere en voor het publiek aantrekkelijke bezetting is een goede manier om de Nederlandse jazz te promoten. De tournee langs toonaangevende en drukbezochte (jazz)festivals, krijgt daarmee een wervend karakter.

https://youtu.be/t1cuVE6jCr4