Upstream: Music gaat door in 2022

Locatie: Nederland
Datum: 01/01/2022

De subsidieregeling Upstream: Music gaat door in 2022. De regeling ondersteunt sinds 2019 artiesten in de popmuziek met als voornaamste doel het verdienvermogen te vergroten. De regeling wordt uitgevoerd door het Fonds Podiumkunsten. Het Fonds doet dit in samenwerking met een private partij, naburige rechtenorganisatie Sena, die voor de helft medefinancier is. De andere helft van de financiering komt van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Beide partijen hebben na een evaluatie van de regeling besloten financiering vrij te maken voor 2022.

 

Minister maakt budget vrij voor continuering
Op 22 november maakte demissionair minister Van Engelshoven bekend, ondanks de demissionaire status van het kabinet, voor 2022 geld vrij te kunnen maken voor de continuering van Upstream: Music. Bij de start van de regeling in 2019 is besloten dat de regeling na drie jaar geëvalueerd zou worden. Op basis hiervan zou een besluit genomen worden over continuering.

Het Fonds Podiumkunsten is verheugd dat de regeling in 2022 kan worden voortgezet. De regeling is het hele jaar door aan te vragen, mits het budget toereikend is. Het jaarbudget is net als voorgaande jaren 600.000 euro. Kijk hiervoor meer informatie over de regeling.

Samen met Upstream: Music is er bij het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie sinds 2019 de regeling Upstream: Music x Design, die inzet op de samenwerking tussen ontwerpers en muziekartiesten. Ook deze regeling wordt gecontinueerd, tot en met 2024.

Van meerwaarde voor artiesten
Upstream: Music is in 2021 door onderzoeksbureau Dialogic geëvalueerd. Het bureau heeft aanvragers van de regeling bevraagd. Zij concluderen dat er sprake is van een meerwaarde van Upstream: Music. Extra activiteiten, zoals promotie en marketing en het aangaan van specifieke samenwerkingen, worden minder gerealiseerd wanneer er geen bijdrage is vanuit Upstream: Music. Het zijn juist deze activiteiten die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van het verdienvermogen van artiesten.

De langetermijneffecten op het verdienvermogen van artiesten zijn volgens het bureau nu nog niet vast te stellen. De regeling loopt relatief kort. Bovendien beïnvloedde de coronacrisis in grote mate de activiteiten van artiesten. Dialogic is wel positief over de mogelijke effecten en ziet ook al eerste aanzetten daartoe.

Het bureau doet ten slotte een aantal aanbevelingen over Upstream: Music. Lees het volledige rapport hier.

Nieuwe honoreringen
Binnen de regeling Upstream: Music ontvangen vijf nieuwe projecten een honorering. Bertolf, GGGOLDDD, Moss, Sevdaliza en Tim Knol investeren met Upstream: Music in de ontwikkeling van hun carrière. Kijk hier voor een beschrijving van de gehonoreerde projecten.