51°55’N 4°28’E

Suzana Lașcu & Lucija Gregov

51°55’N 4°28’E bestaat uit een elektro-akoestisch improviserend duo tussen celliste Lucija Gregov en Suzana Lașcu op gitaar. De titel van het album, opgenomen in Rotterdam vanwege de experimentele scene, vertegenwoordigt de geografische coördinaten van de stad. De stukken, waarvan sommige vooraf zijn gecomponeerd, maar ook direct zijn gecomponeerd, zijn verwerkt als ‘granulaire ontmoetingen’, waarbij de helft van de nummers gefragmenteerd is geworden, in de tijd is uitgerekt en algoritmisch is aangepast via een MAX/MSP-patch, gebaseerd op bepaalde parameters. Deze processen zijn weergegeven en gepubliceerd als unieke iteraties, zorgvuldig geselecteerd voor een eindproduct. Elk titelnummer vertegenwoordigt een bekende plek voor Rotterdammers.

Bezetting

Het project werd mogelijk gemaakt door financiële steun van het Sena Muziekproductiefonds.

Lucija Gregov - cello
Suzana Laşcu - gitaar

Geluidstechnicus: Suzana Lașcu
Omslagillustratie: Lucija Gregov